De onmisbare bijdrage van HRM aan kennismanagement

Responsive Image

Kennis kan het functioneren van medewerkers en organisatie sterker maken. Om kennismanagement en de daarbij behorende kennisdeling effectief in te voeren, is een zinvolle bijdrage van HRM nodig. Een voornaamste taak van de HRM afdeling zou dan ook het bevorderen van kennisdeling binnen een organisatie moeten zijn. In deze blog noemen we de valkuilen en vervolgens de belangrijke bijdrage die HRM kan bieden aan kennismanagement.

Kennisdeling wordt alsmaar belangrijker

Kennis wordt steeds meer gezien als de motor van de economie, en dus ook die van organisaties. Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste, op verschillende niveaus in de organisatie worden er concepten, modellen en ideeën bedacht. Ten tweede werken medewerkers steeds meer in projectverband, wat extra beroep doet op goed kennismanagement en kennisdeling. Ten slotte zullen er in elke organisatie regelmatig medewerkers met ontslag of pensioen gaan, wat een groot verlies aan kennis kan betekenen. 

HRM inbreng onmisbaar

HRM speelt een belangrijke rol in kennismanagement door in de organisatie zorg te dragen voor de verdeling van kennis en de ontwikkeling van medewerkers. Kennismanagement zonder ontwikkeling en opleiding van het personeel is als een gebouw zonder fundament. Door een continu leerproces kan verdere verbetering van kennis worden bereikt.  

HRM valkuilen

Er zijn verschillende valkuilen die kennisdeling of kennismanagement bemoeilijken. 

  1. Zowel HRM als de medewerkers moeten de noodzaak van kennisdeling inzien. Het komt geregeld voor dat een medewerker die noodzaak niet inziet. Zo kan hij/zij van mening zijn dat kennisdeling de machtspositie verzwakt. Omdat kennisdeling hierdoor wordt tegengehouden, kan het beheren van deze kennis als ‘concurrentievoordeel’ tussen collega’s onderling worden gezien.

  2. Een tweede valkuil kan zijn dat kennisdeling vanuit verschillende disciplines in een organisatie een ingewikkeld proces kan zijn, omdat de mensen die de kennis beheren niet van alles verstand hebben. Zo hebben HRM-ers weinig kennis hebben van processen in de organisatie. 

  3. Een laatste valkuil kan zijn dat medewerkers niet gemotiveerd zijn om te leren. Bijvoorbeeld wanneer hij/zij denkt dat het onderwerp geen voordeel gaat opleveren, of dat het tijdverspilling is. 

Hoe kan HRM bijdragen?

De belangrijkste bijdrage van HRM aan een succesvolle implementatie en continuering van kennismanagement, is het waarderen en stimuleren van het spreiden en delen van kennis. Daarbij kunnen verschillende HRM-instrumenten worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan functioneringsgesprekken waarbij het verbeteren van kennisdeling wordt besproken, of een werkoverleg waarbij de bruikbaarheid van de kennis wordt besproken. Ook is het belangrijk om bij de werving van personeel rekening te houden met de wil om kennis intern te delen.

Staat kennismanagement en kennisdeling centraal in bovenstaande HRM-instrumenten? Dan is het van belang om ook in overige HRM-activiteiten, zoals training, selectie en beloning de nadruk te leggen om het ontwikkelen van kennis. Hierdoor wordt niet alleen het ‘human capital’ van jouw organisatie versterkt, maar ook het onderscheidend vermogen.