Het belang van interne communicatie voor een succesvolle organisatie (inclusief 5 tips)

Responsive Image

Veel organisaties focussen zich met name op de communicatie met (potentiële) klanten. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de communicatiekanalen, de manier van communicatie, de frequentie van het communiceren en ga zo maar door. Maar… in veel gevallen bevordert een sterke interne communicatie strategie het externe succes. Met deze vijf tips til je de interne communicatie van jouw organisatie naar een hoger niveau.

Wat is interne communicatie?

Interne communicatie is het beschikbaar maken, verspreiden en ontvangen van informatie en kennis van medewerkers binnen een organisatie. Interne communicatie vereenvoudigt het vertalen van missies en visies naar de werkvloer. 

Extern winnen, is intern beginnen

‘Extern winnen, is intern beginnen’ is een veelvoorkomende uitspraak in de wereld van communicatie professionals. Goede interne communicatie zorgt voor meer verbondenheid en betrokkenheid binnen de organisatie. Dat bevordert het succes van externe communicatie. Om organisatiedoelstellingen te halen is het dus ontzettend belangrijk dat er een strategisch intern communicatieplan bestaat.

Logeion, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Communicatieprofessionals, gaf eerder aan dat interne communicatie een bijdrage levert aan het succes van een verandering. De kans van slagen van een veranderingsproces wordt vergroot omdat sterke interne communicatie de medewerkers van een organisatie stimuleert om feedback te geven, ideeën uit te wisselen, kennis op te doen en ga zo maar door.  

5 tips om de interne communicatie binnen jouw organisatie te optimaliseren

 

1. Ontwikkel een intern communicatieplan

 

Bepaal hoe er binnen de organisatie gecommuniceerd moet worden in een intern communicatie plan. Welke kanalen worden er op dit moment bijvoorbeeld gebruikt? En zijn die wel effectief genoeg om de hoeveelheid informatie en kennis te stroomlijnen? Het verbeteren van interne communicatie kan op verschillende manieren. Het hangt er met name vanaf hoe de communicatie op dit moment is ingericht, en waar er kansen zijn voor verbetering. Betrek ook hier jouw medewerkers bij het proces. Vraag ze bijvoorbeeld om input. 

2. Transparantie

 

Veel organisaties beschouwen het delen van prestaties, interne en externe ontwikkelingen en het behalen van doelen als vertrouwelijk en gevoelig. Toch wordt het ontzettend gewaardeerd wanneer een organisatie volledig transparant is naar zijn medewerkers toe. Informeer daarom medewerkers zo veel mogelijk over interessant bedrijfsgegevens. Zo creëer je een gedeelde toekomstvisie en betrek je hen bij het behalen van bepaalde doelen. Deze inzichtelijkheid en openheid van zaken heeft positieve invloed op hun prestaties binnen het bedrijf. 

3. Top-down en bottom-up

In veel communicatieplannen wordt de meeste aandacht besteed aan top-down communicatie, ofwel de communicatie vanuit de directie en het management naar de medewerkers. Toch is bottom-up communicatie net zo belangrijk, of misschien wel belangrijker. Als communicatieprofessional is het namelijk niet alleen belangrijk om bepaalde beslissingen of veranderingen te communiceren met medewerkers, maar ook om hen te betrekken bij het veranderproces. Luister naar verhalen en ervaringen van medewerkers en gebruik dit als input om mogelijk processen te veranderen.  

4. Kies het juiste communicatie medium

Om interne communicatieboodschappen zo effectief mogelijk over te brengen, is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het juiste communicatie medium. Via welke kanalen kun je een boodschap zo laagdrempelig mogelijk overbrengen? En hoe maak je een boodschap net even iets krachtiger? Een grote trend in interne communicatie is bijvoorbeeld het gebruik van video’s. Andere mogelijkheden zijn onder andere (papieren) nieuwsbrieven, een kennisbank, intranet of webinars. De keuze die je maakt hangt volledig af van wat bij jouw organisatie past. 

5. Kies wie er verantwoordelijk is voor de interne communicatie

Ten slotte is belangrijk dat er een duidelijke rolverdeling is op de communicatie afdeling. Wijs daarvoor een of meerdere mensen aan die verantwoordelijk zijn voor de interne communicatie. Zo kun je bepaalde beheerders van communicatie platformen aanwijzen, bepalen wie content gaat plaatsen en wie content gaat controleren.

Hoe pak je dit aan?

Als organisatie is het belangrijk dat alle kennis en informatie die tussen werknemers wordt gedeeld wordt opgeslagen. In veel gevallen gaat het om enorme hoeveelheden informatie. Het efficiënt en effectief opslaan van die kennis kan met behulp van een kennisbank.  

One size does not fit all!

 

Een kennisbank biedt veel mogelijkheden. Zo kan een kennisbank fungeren als intranet, kenniscentrum, website en nieuwssite. Natuurlijk is het ook mogelijk om verschillende functies te integreren in de kennisbank. RITHM biedt diverse mogelijkheden op het gebied van de kennisbank. Van standaardoplossingen tot volledig maatwerk. Alles om kennis eenvoudig toegankelijk te maken voor professionals. Lees er alles over op onze kennisbank product pagina.