WatWijDoen

Our Story


Software maken met succes

Klikpad

Home Activites

Waarom wij doen wat we doen

SELFORGANIZE IT

Omdat elke organisatie meer zelforganisatie kan gebruiken!

Verbeteren van het bedrijfsresultaat
Mensen laten doen waar ze goed in zijn
Moderne, gebruiksvriendelijke design & applicaties
01. SOFTWARE ONTWIKKELEN

Wij bouwen software gebaseerd op zelforganisatie. Dat maakt ons als bedrijf bijzonder, onze software fantastisch en de meerwaarde die wij leveren voor onze klanten enorm. Alles op het gebied van digitalisering leveren wij! Je kunt bij ons terecht voor je digitale projecten.

02. ZELFORGANISATIE

RITHM is zelforganisatie. We passen het toe in onze eigen organisatie en creëren software die zelforganisatie mogelijk maakt. Alle software brengt zelforganisatie verder. Wat wij anders doen is van het begin af aan vanuit de visie van zelforganisatie werken. 

03. LIFERAY DXP

RITHM werkt met Liferay. Liferay is een open source, digital experience platform. Het wordt ingezet als intranet, extranet en portal service. Met Liferay bent u in staat applicaties te ontwikkelen en een totale oplossing voor uw organisatie neer te zetten. Liferay is standaard al compatible met web en mobiele toestellen. 

Story - BigBlocks

Lets get started with RITHM!

Met bijna 20 jaar ervaring heeft RITHM de afgelopen jaren veel IT Projecten opgeleverd. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot IT projectleverancier en maatwerk software bouwer. 

Maatwerkprojecten

We maken precies wat u wilt!

Building IT easily as never before!

Omdat wij werken vanuit de visie zelforganisatie zal uw IT project altijd perfect aansluiten en uw business ondersteunen.

Application Development
Application Design

WWD - about and counter

RITHM is actief op 3 verschillende locaties: Rotterdam, Mendoza & Bandung. We werken met onze collega’s samen en bieden zo 24/7 support.

Ondanks de afstand zijn we een close team, hebben we dagelijks contact en voelt iedereen zich nauw betrokken bij de projecten.

Proces

Hoe werkt het dan in de praktijk?

Mensen die het zelf organiseren. Klinkt logisch toch?

Net als in de natuur zijn ook wij prima in staat om zelf beslissingen te nemen en onderling te organiseren. Denk aan een groep zwermende vogels: Elk lid van de groep, communiceert met de rondom liggende leden. Zo ontstaat een communicerend netwerk van individuen die samen een groep vormen. Deze groep beweegt zich zonder coördinator als een geheel.

We hanteren 5 stappen om zelforganisatie te realiseren:

01

Real time informatie

Om zelforganisatie mogelijk te maken heb je een gedeelde blik van de werkelijkheid nodig. Voor een thuiszorgteam zijn dat bijvoorbeeld alle afspraken die nog uitgevoerd moeten worden, wie de afspraken uitvoert en wie er vandaag allemaal werken. Je bepaalt met het antwoord op deze vragen hoe de samenwerking er uit ziet. In de logistiek kan dit zijn het aantal bestellingen dat geleverd moet worden of wanneer, welke vervoerders beschikbaar zijn. Zo heeft elke branche en elk vraagstuk, een werkelijkheid (informatie) die beschikbaar gemaakt moet worden om beslissingen te kunnen nemen.

02

Mensen beslissen zelf

Iedere beslissing die niet door mensen in je team genomen wordt leidt per definitie tot een wachttijd en verstoord het zelforganiserende vermogen van het team. De doorstroom van het werk in het proces ligt namelijk stil. Toch zijn er altijd gebieden waar toestemming nodig is. Denk hierbij dan aan toestemming achteraf verlenen. Het teamlid besluit ter plekke en de beslisser kan achteraf zeggen: “Dit moet je zo niet meer doen”.

03

Geef en gebruik feedback

Zonder feedback kan een team zich niet aanpassen aan de werkelijkheid. Het vinden van de juiste feedback is stap 1. Niet alle feedback hoeft er uit te zien als het duimpje van Facebook. Daar kwam Facebook ook na een tijdje achter en zie het resultaat. Wanneer, een medewerker uit een wijkteam al 100 keer bij mevrouw Janssen geweest is, is deze waarschijnlijk ook welkom bij bezoek 101. Het zoeken naar feedback mechanismen die het succes van een samenwerking onderling en met de klant in kaart brengt is essentieel om het lange termijn succes van een team te borgen.

04

Blijf aanpassen aan de situatie

Organisaties bereiden werk voor, maar als er vlak voor of tijdens de uitvoering van het werk iets verandert dan blijkt aanpassen bijna onmogelijk. Denk aan beschikbaarheid van mensen of routes aanpassen. Als dit soort aanpassingen niet mogelijk zijn wordt de mate waarin je reageert op de werkelijkheid enorm beperkt en dus de mate waarin je zelforganiserend werkt. Systemen, processen, de manier waarop beslissingen genomen worden, alles moet in het teken staan van snel aanpassen.

05

Houd het simpel!

Omdat zelforganiserende teams met weinig of geen overhead werken is de intelligentie van het team beperkt tot wat er in de samenwerking tussen de teamleden bereikt wordt. Er is geen manager die problemen detecteert en oplost. Het is daarom belangrijk dat oplossingen zo eenvoudig mogelijk zijn. Met als uitgangspunt dat hoe vaker iets voorkomt hoe simpeler de oplossing moet zijn. Tegelijkertijd zul je zien dat de beslissingen die managers nemen, steeds beter door het team zelf genomen worden (vaak zelfs beter). Veel beslissingen in organisaties zijn en blijven boerenverstand, al willen veel mensen en theorieen je, gewapend met allerlei moeilijk jargon je anders laten geloven”.

Contentverzamelaar

Onze Partners