Privacy

Privacy policy

RITHM

Wie we zijn
Wij zijn RITHM. In het register van de Kamer van Koophandel staan wij ingeschreven onder KVK-nummer 24297557. U kunt ons bezoeken aan de Schiedamsedijk 42 in Rotterdam. U kunt ons bellen op 085-7326010. U kunt een mail sturen naar hello@rithm.nl

Waarom we een privacybeleid hebben
We zijn softwareontwikkelaar. Dit houdt in dat we (#1) zelf software ontwikkelen en exploiteren, (#2) op verzoek van klanten software ontwikkelen en exploiteren en (#3) kennis en expertise leveren aan onze klanten. Dit alles doen we op basis van (#4) overeenkomsten met onze klanten. 

We zijn een onderneming met winstoogmerk, wat inhoudt dat we allerlei activiteiten ondernemen om te komen tot een gezonde bedrijfsvoering met het oog op lange termijn continuïteit. We (#5) onderhouden klantrelaties, (#6) informeren belangstellenden en (#7) werven talentvolle mensen. 

Omdat we lang niet alles zelf kunnen, maken we gebruik van (#8) diensten van derden.

Dit alles doen we graag op een wijze die transparant is, recht doet aan de privacy van een ieder en in overeenstemming is met de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

In alle bovengenoemde gevallen gaan wij uit van het principe van minimalisering. We bewaren en verwerken alleen die gegevens die absoluut noodzakelijk zijn en dan alleen voor het beoogde doel. 

(#1) Zelf software ontwikkelen en exploiteren
Wij ontwikkelen en exploiteren zelf software. Deze software wordt altijd afgenomen door een klantorganisatie. Ook hier geldt dat wij alleen die gegevens verwerken, die nodig zijn om de overeenkomst die wij hebben met onze klanten, na te leven. 

(#2) Op verzoek van klanten software ontwikkelen en exploiteren
We hebben een divers klantenbestand voor wie we diverse toepassingen leveren. Binnen sommige van deze toepassingen worden persoonsgegevens verwerkt. Dit doen we op verzoek van onze klanten, met als doel de overeenkomst die we met ze hebben, na te leven. 

(#3) Kennis en expertise leveren aan onze klanten
Soms hebben onze klanten tijdelijk kennis en expertise nodig. In dit geval verwerken wij geen persoonsgegevens, maar worden onze collega’s ingezet bij onze klanten. We zorgen ervoor dat onze collega’s zich bewust zijn van actuele wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zodat ze onze klanten kunnen adviseren en verantwoordelijkheid kunnen dragen over hun eigen handelen. 

(#4) Overeenkomsten met onze klanten
We zijn dienstverlener voor de zakelijke markt. In alle gevallen is er sprake van een overeenkomst tussen onze klant en onszelf, waarbinnen wij onze diensten leveren. 

In alle gevallen waarin wij persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met onze klant. Dit houdt in dat zij eigenaar van de data zijn en wij data verwerken ten einde de software naar behoren te laten functioneren. 

De consequentie van het niet verwerken van de persoonsgegevens (waar nodig) is, dat we geen werkende software kunnen opleveren die voldoet aan de door onze klanten gestelde eisen. 

Wij verwerken de persoonsgegevens voor zolang de overeenkomst duurt. Wanneer de overeenkomst eindigt, verwijderen wij alle persoonsgegevens van onze informatiedragers.

(#5) Onderhouden klantrelaties
We zijn leverancier en hebben klanten. Al voordat een andere organisatie bij ons klant wordt, is het contact gelegd. In deze contacten worden persoonsgegevens uitgewisseld en vindt er inhoudelijke informatieoverdracht plaats over de mogelijke opdracht. 

Op het moment dat wij in gesprek treden met mogelijke klant, leggen wij de volgende gegevens vast:

  • Naam van de persoon
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer van de persoon
  • Functie van de persoon
  • Naam van de werkgever
  • Contactgegevens van de werkgever

Samenvatting van het gesprek Het is in onze branche gebruikelijk dat er een lange periode is tussen een eerste contact en een daadwerkelijke overeenkomst. Veelvuldig zijn er meerdere gesprekken nodig met meerdere mensen gedurende een lange termijn. Om ervoor te zorgen dat wij gedurende deze lange termijn het contact vruchtbaar kunnen onderhouden, bewaren we bovenstaande gegevens één jaar lang. Na dit jaar nemen we contact op met desbetreffende personen en proberen we een concrete uitspraak te krijgen over het wel of niet doorgaan van een opdracht. Als het antwoord hierop is, dat de mogelijke opdracht niet aan ons verleend wordt, wissen wij de gegevens.  

Op het moment dat het gesprek leidt tot een klantrelatie met ons, verrijken we deze gegevens met: 

  • Naam van de persoon (ervan uitgaande dat meer personen betrokken zijn geweest)
  • Ons voorstel
  • De getekende opdracht
  • Facturatiegegevens

Bovenstaande gegevens houden wij bij in een klantrelatiemanagementsysteem (CRM), dat wij afnemen als een dienst (software-as-a-service). 

(#6) Informeren belangstellenden
Als commerciële onderneming hebben we er veel baat bij om een schare mensen aan ons te binden. Dit doen we door o.a. nieuwsbrieven uit te brengen voor belangstellenden. 

We versturen alleen nieuwsbrieven aan mensen die expliciet toestemming hebben gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen.

Onderaan elke nieuwsbrief is een duidelijke mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrief. 

Daarnaast hebben we een website, namelijk rithm.nl. Deze proberen we elke keer weer een beetje beter aan te laten sluiten bij onze website bezoekers. Dit doen we o.a. door cookies te gebruiken. 

Wat Is Een Cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik Van Sessie Cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Delen
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht Op Inzage En Correctie Of Verwijdering Van Jouw Gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- En Uitschakelen Van Cookies En Verwijdering Daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Wil je meer weten over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen

(#7) Werven talentvolle mensen 
Ons voortbestaan hangt van de mate waarin we in staat zijn talentvolle mensen aan ons te binden. En hopelijk blijft dit lukken! Als iemand bij ons solliciteert, overhandigt hij of zij ons persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen om een beeld te krijgen van de sollicitant, mogelijk onze nieuwe collega. Wanneer iemand bij ons solliciteert, wordt er altijd expliciet gevraagd om toestemming om deze gegevens te bewaren. 

Omdat het kan zijn dat we niet op dit moment, maar later in de toekomst toch nog eens tot elkaar kunnen komen, bewaren we deze gegevens een jaar lang, met expliciete toestemming van de sollicitant. We maken op geen enkele andere manier gebruik van deze gegevens, anders dan om de sollicitant nogmaals te benaderen wanneer wij een geschikte vacature hebben.

(#8) Diensten van derden
We kunnen niet alles zelf, dus maken we gebruik van andere ondernemingen als het gaat om specifieke expertise die zij wel hebben. Een goed voorbeeld hiervan is hosting dat we onderbrengen bij derde partijen.

Met al onze partners hebben wij, als het gaat de uitvoering van een overeenkomst, een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst is vastgelegd aan welke afspraken de gegevensverwerking moet voldoen en hoe de actuele wet- en regelgeving nageleefd wordt. 

U heeft recht op uw gegevens
Wij staan achter strikte privacyregels en strenge wet- en regelgeving als het gaat om verwerking van persoonsgegevens. Immers, u heeft een fundamenteel recht op privacy en naast dat wij dienstverlener zijn, zijn wij ook consumenten net als u die zich van tijd tot tijd ook zorgen maken over hun eigen privacy. 

Daarom benadrukken wij dat een ieder waarvan persoonsgegevens bij ons opgeslagen zijn, het recht heeft deze in te zien, te wijzigen en het recht heeft deze gegevens te laten verwijderen. Zo een verzoek kan gericht worden aan hello@rithm.nl. Wij streven ernaar binnen 24 uur vanaf het moment dat wij het verzoek ontvangen hebben, te reageren. 

Omdat wij in bijna alle gevallen handelen namens een klantorganisatie, zullen wij uw verzoek ontvangen en doorspelen. Wij zullen hierbij nadrukkelijk kenbaar maken dat u uw recht uitoefent om de toestemming in te trekken. Ook geven we aan dat dit zeer waarschijnlijk de consequentie heeft voor de goede werking van de door ons geleverde software. Het is daarna nadrukkelijk een aangelegenheid tussen onze klant en de betrokken persoon om hier een oplossing voor te vinden. 

Als u bezwaar wilt maken
Mocht u het niet eens zijn met hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens of twijfels hebben bij hoe wij de verwerking doen, dan kunt u zich altijd melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en uw bezwaren kenbaar maken. U kunt een melding doen op website van de Autoriteit Persoonsgegevens, te  bereiken via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Heeft u nog vragen?
Hieronder hebben wij per activiteit inzichtelijk gemaakt welke persoonsgegevens wij opslaan en met welk doel. Ook al hebben we geprobeerd zo zorgvuldig en compleet mogelijk te zijn, begrijpen we best dat u nog vragen kunt hebben. Schroom in dit geval niet en stuur een e-mail naar hello@rithm.nl. Wij reageren binnen 24 uur op uw vraag. 

 

 

Contentverzamelaar

Onze Partners